Jogi nyilatkozat

(1) A felelősség korlátozása

A weboldal tartalma

A weboldal tartalmát a lehető legnagyobb gondossággal állítjuk össze. A tartalmat kínáló fél (továbbiakban: Szolgáltató) azonban nem vállal felelősséget a hozzáférhető adatok helyességét, teljességét és aktualitását illetően. Az előhívható tartalmak felhasználása a Felhasználó saját felelősségére történik. A névvel megadott tartalmak a mindenkori szerző véleményét tükrözik, melyek nem feltétlenül egyeznek meg a Szolgáltató véleményével.

A weboldal elérhetősége

A Szolgáltató biztosítja, hogy a szolgáltatás a lehetőségekhez mérten kiesésmentesen előhívható legyen. Kimaradások azonban a legnagyobb gondosság mellett is előfordulhatnak. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a kínált tartalmat bármikor megváltoztassa vagy bővítse.

Külső linkek

A weboldal tartalmaz hivatkozásokat, melyek harmadik felek weboldalaira mutatnak (továbbiakban: külső linkek). Ezen weboldalakért azok mindenkori üzemeltetője felel. A Szolgáltató a külső linkekre történő legelső hivatkozáskor ellenőrizte a külső tartalmakat, az esetleges jogsértések elkerülése érdekében. Az ellenőrzés időpontjában semmilyen jogsértés nem állt fenn. A Szolgáltató semmilyen módon nem befolyásolja a hivatkozott oldalak aktuális és jövőbeli kinézetét és tartalmát. A külső linkek megjelenítése nem jelenti azt, hogy a Szolgáltató a hivatkozás vagy a link mögötti tartalmakat sajátjának tekinti. A Szolgáltatótól a külső linkek folyamatos ellenőrzése, konkrét jogsértésre vonatkozó utalás nélkül, nem elvárható. A jogsértés ismeretében azonban a megfelelő külső linkek haladéktalanul eltávolításra kerülnek.

Hirdetések

A hirdetések tartalmáért, valamint a reklámozott weboldal tartalmáért a mindenkori szerző felelős. A hirdetések megjelenítése nem jelenti azok Szolgáltató által történő elfogadását.

Nincs szerződéses viszony

A Szolgáltató weboldalának használatával semmilyen szerződéses viszony nem jön létre a Felhasználó és a Szolgáltató között. Ennélfogva semmilyen szerződéses vagy kvázi-szerződéses igény nem támasztható a Szolgáltató felé. Ha a weboldal használata mégis szerződéses viszony kialakulásához vezet, kizárólag óvatossági célzattal, az alábbi felelősségkorlátozás érvényes: A Szolgáltató felelős a lényeges szerződéses kötelezettségek (alapvető kötelezettségek) szándékos vagy súlyos gondatlanságból eredő megsértéséért. A Szolgáltató korlátozottan felelős a szerződéskötéskor előrelátható, olyan formai okokból eredő károk megtérítésért, melyek az alapvető kötelezettségek enyhe gondatlanságból való megsértése miatt következnek be, a saját vagy valamelyik jogi képviselője vagy a szolgáltatás teljesítését segítő partnere által. A mellékkötelezettségek (nem alapvető kötelezettségek) enyhe gondatlanságból történő megsértése esetén a Szolgáltató nem felelős. A Szolgáltató által megadott garancia vagy jótállás által védett területekre vonatkozó károkra, a termékfelelősségi törvény alapján a Szolgáltató felé támasztott igényekre, az emberi életben, testben vagy egészségben bekövetkező károkra jelen bejegyzés nem vonatkozik.

(2) Szerzői jog

Jelen weboldalon megjelenített tartalmak és művek a szerzői jog által védettek. Minden, a nemzetközi szerzői jog által nem megengedett felhasználás kizárólag a mindenkori szerző vagy jogtulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges. Ez különösen vonatkozik a sokszorosításra, feldolgozásra, fordításra, eltárolásra, átdolgozásra, a tartalmak adatbázisokban vagy más elektronikus rendszerekben és médiában történő megjelenítésére. Ezek alatt harmadik felek tartalmai és cikkei értendők. A nem megengedett sokszorosítás, illetve az egyes tartalmak vagy komplett oldalak továbbadása tilos és büntethető. Kizárólag a személyes, magáncélú, nem kereskedelmi céllal létrehozott másolatok és letöltések használata megengedett.

A Szolgáltató oldalára mutató linkek használata mindenkor megengedett, ehhez a Szolgáltató hozzájárulása nem szükséges. A Szolgáltató weboldalának idegen ablakrészekben (frame-ekben) történő megjelenítése engedélyköteles.

(3) Adatvédelem

A Szolgáltató weboldalának látogatása során a szerver információkat gyűjthet a látogatásról (dátum, időpont, megtekintett oldalak). Ezek az adatok nincsenek személyhez kötve, névtelenül tárolja őket a rendszer és kizárólag statisztikai célokra kerülnek felhasználásra. Az adatok harmadik fél számára sem kereskedelmi, sem más célból nem kerülnek továbbadásra.

Ezen túlmenően a Felhasználó számítógépe is tárolhat adatokat. Ezeket az adatokat cookie-nak nevezik (“süti”), és a Felhasználó hozzáférését könnyítik meg. A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy ezt a funkciót az általa használt webböngészőben kikapcsolja. Azonban ilyen esetekben weboldalunk használhatósága korlátozódhat.

A Szolgáltató határozottan felhívja a figyelmet arra, hogy az interneten keresztül történő adatátvitel (pl. emailen keresztül történő kommunikáció) során biztonsági rések vannak jelen, harmadik fél hozzáférése elleni teljes körű védelem nincsen.

A Szolgáltatót azonosító elérési adatok (különösen a telefon- és faxszámok, valamint az email cím) kereskedelmi jellegű hirdetések céljából történő használata kifejezetten nem megengedett, kivéve, ha a Szolgáltató írásban közölte beleegyezését, vagy az üzleti kapcsolat már korábban létrejött. A Szolgáltató és valamennyi, ezen weboldalon megnevezett személy ellenzi adatainak mindennemű kereskedelmi jellegű felhasználását, illetve azok továbbadását.

(4) Általános jog

Kizárólag a Magyar Köztársaság irányadó joga érvényes.

(5) Különleges felhasználási feltételek

Amennyiben a weboldal egyedi felhasználása során a különleges felhasználási feltételek a fenti (1)-től (4)-ig terjedő pontoktól eltérnek, a megfelelő helyen erre nyíltan felhívjuk a figyelmet. Ilyen esetekben a mindenkori egyedi esetekre a különleges felhasználási feltételek vonatkoznak.

EnglishHungary